NR2variant.png
Ärikliendile pakume järgmisi teenuseid:
 • Vahendame Teie äriruumide ( büroo-, lao-, kaubandus- ja tootmisruumide) üürile andmist ja müüki;
 • Leiame Teile sobiva hinna ja asukohaga büroo, lao, kaubandus või tootmisruumid ning aitame sõlmida juriidiliselt korrektse üürilepingu;
 • Meie maaklerid viivad teid kurssi turusituatsiooniga ja aitavad leida Teie vajadustele sobiva lahenduse;
 • Konsulteerime kliente krediidiasutustest laenusaamise võimalustest. Vajadusel võtame erinevatest krediidiasutustest kliendile pakkumisi;
 • Aitame leida Teile sobiva hinnaga ja asukohaga kinnistu, kus saate arendada oma äritegevust;
 • Korraldame detailplaneeringu menetlust kohalikus omavalitsuses (aitame lähteülesande koostamisel, leiame Teile sobiva arhitektuurilise lahendi, korraldame maamõõtmise, ümberkruntimise, läbirääkimised kommunikatsioonilahendustega liitumiseks);
 • Korraldame omanikujärelvalvet ja finantsjärelvalvet (aitame Teid nii hoonete kui ka trasside ja teede ehitusloa taotlemisel, ehitamiseks vähempakkumiste korraldamisel, tööettevõtulepingu koostamisel, vajaliku finantsressursside leidmisel, teostatud ehitustööde kvaliteedi kontrollimisel, kasutusloa saamisel);
 • Müügistrateegia väljatöötamine, Teie arendusprojekti realiseerimine Teile parima hinnaga;
 • Raamatupidamisliku väärtuse kindlaksmääramine ja kinnisvara turuhinna konsultatsioon;
 • Teie kinnisvara haldamine ( üüri-ja rendilepingute õiguslik analüüs, läbirääkimised üürnike ja rentnikega, lepingute sõlmimine hooldusteenust pakkuvate juriidiliste ja füüsiliste isikutega, maksundusalased konsultatsioonid, hoone ehitusliku seisukorra jälgimine ja ettepanekute tegemine parenduste teostamiseks, omaniku ja finantsjärelvalve, raamatupidamisteenus);
 • Kliendi jaoks kindla spetsiifilise otstarbega kinnistu leidmine ning abi sellele vastavate lubade ja litsentside taotlemisel riigi ja kohalike omavalitsuse asutustest;
 • Asjaajamise korraldamine notariaalse tehingu ettevalmistamiseks;
 • Raamatupidamisteenus korteriühistutele ( arvete koostamine, kättetoimetamine, igakuuliste kommunaalüüriarvete koostamine, trükkimine, kohaleviimine, veearvestite näitude käitlemine, elanike ning sooja arvestamine, kulude arvestus, kassaraamatupidamine, päeva- ja pearaamatupidamine, aastaaruande tegemine, palgaarvestus, sellega kaasnevate deklaratsioonide täitmine, reeglipäraste arveta tasumine);
 • Üüri- ja kommunaalvõlglaste inkassoteenus (läbirääkimised võlglastega, võlgniku võlast teavitamine, maksegraafikute koostamine, võlgnevuse teadete edastamine, esindamine kohtus ja kohtuvälistes organites);
 • Vähem- ja enampakkumiste korraldamine;
 • Õigusabi teenused (üüri-, rendi- ja eellepingute juriidiline analüüs, kinnistu müügi eellepingu koostamine, projekti koostamine, läbirääkimine lepingute sõlmimiseks)