NR2variant.png

Sisekujundajat  ei pruugigi alati vaja minna ja ilmselt on võimalik ka mõni muu ajutine lahendus, kuid pidagem siiski meeles:
"Ei ole midagi kindlamat kui ajutised asjad!" /Tõstamaa vanasõna/


Miks sisekujundaja?

Küsimus on terviklikkusesus, kuidas siduda elanikele meelepäraseid teemasid, elemente, hobisid ja eluviise. Detailide,
materjalide, värvitoonide valik nõuab teatvat julgust, mida peaks sisekujundaja Teile pakkuma.

Sisekujundus algab ruumide planeerimisest. Selgitatakse, milliseid ruume ja millisteks tegevusteks läheb tarvis, et
need oleksid vastavuses elanike hobide ja eluviisidega. Alati on küsimus aga tervikus, mitte üksikute ruumide ja nende
eesmärkide kavandamises. Sisekujundaja näeb paremini tervikut ja kogemused aitavad tal näha ettepoole kõiki üksikasju ning
ta oskab lahendada neid probleeme professionaalselt.

Nuputamine ja valimine võtab aega ja kogemuse puudumine võib kahjustada terviknägemust.

Kujundaja abi säästab teie aega ja tihti ka raha, sest hea planeerimine võib aidata vältida hiljem ilmnevaid vigu.
Kui ruumid on planeeritud, siis kujundamise peamiseks osaks on hubase meeleolu loomine vastavalt kodu või
kontori elanike nägemustele ja vajadustele.

Kuidas koostöö sisekujundajaga toimub?

Kõige parema tulemuse saavutamiseks, tuleks sisekujundajaga avatult ja otse rääkida. Hea oleks, kui on võimalik kaasa
võtta mõned näidispildid meeldivatest värvitoonidest, ruumidest, mööblist või mõnest  temaatikast mida soovitakse
kasutada. Tööperioodi jooksul peab sisekujundaja teiega dialoogi, küsib arvamusi ja täpsustab ning aitab luua koostöös
arhitektiga selle alusel kauni, harmoonilise ja toimiva kodu.

Sisekujundaja aitab koostöös Teiega saavutada parima tulemuse, teie elukohas või tööl!